Aparati za gašenje požara VAŽNO!

Profesionalni upravnik Nenad Radić je govorio za TV Kurir koliko je važno da jedna Stambena zajednica ima PP aparate za gašenje požara, kao i sisteme za ranu dojavu od požara.
Dodao je da ta oprema više nije tako skupa i da su stanari već i počeli da sami traže da se to instalira u njihovoj zgradi.
Sve postavke kao i atesturanje rade akreditovane firme koje za to imaju licencu

Comments

Popular posts from this blog

Planirana isključenja /kvarovi za 18.09.2021