Dezifekcija zgrada počela od 31.03.2020

Počela dezifekcija zgrada, zajedničkih delova, hodnika, rukohvata, gelendera, kabina liftova, ulaznih vrata zgrade i podova po spratovima.
Prskanje se vrši sa rastvorom (NATRIJUMHIPOHLORIT) NaOCL u dozama dovoljnim da se ubije ili bar dpreči širenje virusa. 

Comments

Popular posts from this blog

DEZOBARIJERE PO ZGRADAMA